Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ dân quân, tự vệ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 15/01, tại Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Kạn khai mạc lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ dân quân tự vệ năm 2024.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Thành phần tham dự là các đồng chí cán bộ chỉ huy trưởng; phó chỉ huy trưởng; các đồng chí cán bộ tiểu đội trưởng nơi không tổ chức Ban CHQS cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh.

Trong thời gian một tuần, học viên lớp tập huấn được trang bị những nội dung như: Nghị định 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành, trung ương, địa phương. Thông báo những hạn chế, tồn tại công tác thanh tra quốc phòng tại các địa phương và cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy định về công tác văn thư, bảo mật. Nội dung chuyên ngành tập trung thống nhất nội dung soạn thảo giáo án huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu cho đối tượng dân quân tự vệ; xây dựng văn kiện bảo vệ mục tiêu của Ban CHQS cơ quan, tổ chức. Tập huấn Điều lệnh đội ngũ và sử dụng vũ khí bộ binh. Trang bị kiến thức về dự phòng và xử trí cấp cứu một số bệnh tim mạch.

Học viên lớp tập huấn là nòng cốt xây dựng tổ chức quân sự ở cơ quan, tổ chức, do vậy qua đợt tập huấn sẽ giúp cho cán bộ DQTV nắm chắc những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Đồng thời nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan quản lý, duy trì hoạt động DQTV và trực tiếp tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ DQTV, góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đảm bảo thống nhất chặt chẽ, đúng quy định./.

Xem thêm