Tập huấn nâng cao nhận thức về mã số vùng trồng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong 02 ngày (26, 27/9) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ, tổ chức, cá nhân về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.
Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Giảng viên của Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I đã phổ biến một số yêu cầu đối với vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, hướng dẫn triển khai công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Thông qua lớp tập huấn, giúp các tổ chức, cá nhân nhận thức đúng đắn về việc cấp mã số vùng trồng, cách thức tổ chức thực hiện, đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân mạnh dạn tham gia sản xuất các sản phẩm chất lượng.

Bắc Kạn hiện đang đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng hóa theo hướng hữu cơ, vùng an toàn VietGAP. Hiện toàn tỉnh có sản phẩm thạch đen ở Na Rì được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Năm 2023, sản phẩm cây nghệ và cây mơ được cấp mã số vùng trồng nội địa./.

Xem thêm