Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 21/4, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (BQLDA); BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh; BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT, BQLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông; UBND huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường  ảnh 1
Giảng viên Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 2020 tại Hội nghị.

Hội nghị đã được các giảng viên của Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt các nội dung tổng quan quy định về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; một số điểm mới quan trọng của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Hướng dẫn phân loại Dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ…

Tập huấn Luật Bảo vệ môi trường  ảnh 2

Quang cảnh Hội nghị.

Thông qua Hội nghị cập nhật thêm các kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho các sở, ban ngành, địa phương, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các chính sách mới về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh hiện nay./.

Xem thêm