Tập huấn “Kỹ năng khai thác và truyền tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội”

BBK - Trong các ngày 21 và 22/12, tại thành phố Bắc Kạn, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng khai thác và truyền tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội”.

Xem thêm