Tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền giảm nghèo về thông tin

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 03/7, tại Khách sạn Núi Hoa (TP. Bắc Kạn), Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền giảm nghèo về thông tin.

Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương); lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn và một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; hơn 200 cán bộ làm công tác thông tin tại cơ sở thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. ảnh 1

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Đại biểu dự hội nghị được phổ biến 02 chuyên đề, gồm: "Truyền thông chính sách góp phần giảm nghèo về thông tin" do TS. Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) truyền đạt; "Kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế" do PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt.

Trong đó, bao gồm những nội dung cơ bản, khái quát của Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027" được phê duyệt theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn. ảnh 2

Tiến sĩ Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền về chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của hệ thống thông tin cơ sở về giảm nghèo để làm thay đổi, thống nhất nhận thức của các cấp; huy động nguồn lực trong cộng đồng; khơi dậy ý chí chủ động, nỗ lực vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.../.

Xem thêm