Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ Đoàn chuyên trách

BTV Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ Đoàn chuyên trách. Dự hội nghị có hơn 30 đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, huyện.  

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Học viên được trang bị kiến thức các chuyên đề về công tác: Kiểm tra trong hệ thống tổ chức Đoàn, tổ chức kiểm tra chuyên đề, tổ chức kiểm tra định kỳ, tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đoàn; giám sát trong hệ thống tổ chức Đoàn, tổ chức giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, phương pháp, quy trình tổ chức hoạt động giám sát; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.../.

Huyền Thương

Xem thêm