Tập huấn công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn công tác tổ chức Hội và học tập triển khai Nghị quyết Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Ông Đoàn Văn Thái- Chuyên gia cao cấp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập huấn cho các học viên.
Ông Đoàn Văn Thái, Chuyên gia cao cấp Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập huấn cho các học viên.

Tham gia lớp tập huấn có gần 120 cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Các học viên được giới thiệu tổng quan về phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; khái quát chung về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với hai nội dung chính gồm: Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác nhân đạo và về Hội; Nghị quyết Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và việc thực hiện Nghị quyết ở cơ sở. Công tác vận động nguồn lực và các mô hình vận động nguồn lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; công tác truyền thông của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được cập nhật các kiến thức, nội dung hoạt động và nghiệp vụ công tác Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Bích Phượng

Xem thêm