Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên

Sáng 08/11, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí tỉnh năm 2022; viên chức tham gia sản xuất tin, bài thuộc trung tâm Công báo - Tin học, UBND tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Liêu Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khai mạc Hội nghị tập huấn.
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Liêu Văn Bảy phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; nghe tình hình quản lý nhà nước về báo chí trong giai đoạn hiện nay, định hướng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề Những nội dung mới về xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.
Đồng chí Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy truyền đạt chuyên đề: Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Hội nghị nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đối với các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí tỉnh; viên chức tham gia sản xuất tin, bài thuộc Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố trong tỉnh. Trên cơ sở đó nhằm làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh về công tác xây dựng Đảng./.

Nông Vui

Xem thêm