Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín

Ngày 01/7, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 80 người có uy tín, là những đại biểu mới được kiện toàn trong năm 2020 của các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn và Pác Nặm.

Ngày 01/7, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 80 người có uy tín, là những đại biểu mới được kiện toàn trong năm 2020 của các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn và Pác Nặm.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín ảnh 1

Dịp này, các đại biểu người có uy tín được truyền đạt về kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước với đồng bào dân tộc thiểu số; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; kỹ năng hòa giải cơ sở; bồi dưỡng pháp luật; chính sách đối với người có uy tín và nhiệm vụ, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020 và định hướng công tác dân tộc trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Lớp tập huấn sẽ diễn ra đến ngày 03/7./.

Quý Đôn

Xem thêm