Tạo ra giá trị mới từ dữ liệu số

0:00 / 0:00
0:00
BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, nhằm tạo kho dữ liệu số đồng bộ, thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, Chính quyền điện tử.
Giải quyết hồ sơ TTHC trên cơ sở các dữ liệu đầu vào được số hóa sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn. (Ảnh: Người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

Giải quyết hồ sơ TTHC trên cơ sở các dữ liệu đầu vào được số hóa sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn. (Ảnh: Người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh).

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số mà tỉnh Bắc Kạn chú trọng thực hiện trong năm 2023 là xây dựng dữ liệu số. Theo đó, tỉnh ưu tiên xây dựng 06 cơ sở dữ liệu dùng chung (Bệnh án điện tử tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn; bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông; Cơ sở dữ liệu về thông tin phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP; Xây dựng nền tảng dùng chung ngành Nội vụ; Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bạch Thông và huyện Chợ Mới; Xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (PDI) tỉnh Bắc Kạn).

Cùng với đó, các đơn vị triển khai xây dựng 07 cơ sở dữ liệu chuyên ngành (thuộc các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, công thương, xây dựng, công tác dân tộc) và một số nội dung khác có liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL).

Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn, phần mềm đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Các CSDL khác đang được các đơn vị từng bước thực hiện, đồng thời tiếp tục duy trì, cập nhật dữ liệu đối với các CSDL đã triển khai. Mục tiêu của tỉnh khi ưu tiên nhiệm vụ dữ liệu số nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, Bắc Kạn đã ban hành danh mục dữ liệu mở của tỉnh. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xây dựng Cổng dữ liệu mở của tỉnh (sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông) để các sở, ban, ngành có thể cung cấp được dữ liệu mở cho các tổ chức, cá nhân.

Tỉnh tiếp tục duy trì sử dụng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) do Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ từ năm 2019. Hệ thống một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh được kết nối đến 12 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia được triển khai trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh, dữ liệu hiện có của tỉnh là các dữ liệu chuyên ngành, rải rác ở các ngành, chưa được tích hợp, quản lý thống nhất. Dữ liệu của các ngành cũng chưa đầy đủ, còn có sự sai lệch, phân tán; các hệ thống dữ liệu không kết nối với nhau. Việc kết nối, chia sẻ và đưa vào khai thác các dịch vụ chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin có phạm vi từ Trung ương đến địa phương còn chậm, chưa khai thác sử dụng một cách đồng bộ, hiệu quả.

Hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đang đẩy nhanh việc hoàn thành xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, đảm bảo tổng hợp, đối soát, phân tích dữ liệu nhằm tạo lập hệ thống dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, thống kê, tổng hợp của toàn tỉnh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu số là yếu tố trọng tâm để phát triển chính quyền số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện, tỉnh xác định tiếp tục tập trung xây dựng dữ liệu số là nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Thời gian tới, tỉnh ưu tiên xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư và một số lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý tài sản công, đầu tư công. Đồng thời, tiếp tục từng bước triển khai số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, địa phương; khai thác và sử dụng dữ liệu để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp./.

Xem thêm