Tạo đà phát triển kinh tế, xã hội năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2022, huyện Na Rì đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao; an sinh, xã hội, tạo đà cho phát triển năm 2023, phóng viên Báo Bắc Kạn có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì về vấn đề này.
Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì.

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Rì.

Phóng viên (P.V): Thưa đồng chí! xin đồng chí đánh giá một số kết quả nổi bật mà huyện đạt được trong năm 2022?

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy Na Rì:

Năm 2022, là năm thứ hai triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, mặc dù vậy, trong năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Na Rì nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022. Toàn huyện đã thực hiện được 45/52 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, là một trong số huyện, thành phố của tỉnh đạt kết quả cao trong năm 2022.

Một số thành quả nổi bật như: Phong trào xây dựng nông thôn mới được duy trì, giữ vững; giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; văn hóa, thể thao có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội mang lại hiệu quả thiết thực; quốc phòng, an ninh được duy trì ổn định, giữ vững; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tài nguyên đất đai phát triển kinh tế; các chỉ tiêu cây trồng, vật nuôi, thu ngân sách đều đạt và vượt kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả rõ nét, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng viên ngày càng có sức lan tỏa.

Trong năm, toàn Đảng bộ tổ chức được hơn 220 cuộc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng 430 kế hoạch làm theo Bác với hơn 1.290 việc làm; 45/48 chi, đảng bộ thực hiện nghi thức chào cờ, lập sổ ghi danh "Người tốt, việc tốt". Đến nay, huyện ghi danh được 78 tập thể, 468 cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo Bác; biểu dương, khen thưởng 19 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết nạp được hơn 100 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên hơn 5.260 đảng viên; các danh hiệu văn hóa, trường chuẩn quốc gia… đều đạt kế hoạch.

Lãnh đạo huyện Na Rì tham quan buổi trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện.

Lãnh đạo huyện Na Rì tham quan buổi trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện.

P.V: Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ huyện Na Rì đã có những giải pháp chủ yếu nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy Na Rì:

Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm. Đồng thời, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung trí tuệ, dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Bám sát, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong việc giám sát, tiếp công dân... Những giải pháp này đồng thời là bài học kinh nghiệm vận dụng, phát huy trong năm 2023.

P.V: Năm 2023 được xem là năm bản lề để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2026); đồng chí có định hướng như thế nào để huyện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới?

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Bí thư Huyện ủy Na Rì:

Nhìn lại một năm qua, huyện Na Rì đã đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, cùng với sự đồng tình, ủng hộ, tự lực, tự cường của các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn vươn lên đạt được những kết quả đáng trân trọng. Năm 2023, mong muốn và tin tưởng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng đổi mới tư duy, ý chí, khát vọng vươn lên.

Nhằm thực hiện đạt kết quả cao trong năm 2023, huyện Na Rì tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, xã hội; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập...

Một số giải pháp như: Tập trung có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 15/10/2021 của BTV Huyện ủy về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết giai đoạn 2021-2025; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 06/9/2022 của BTV Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích đất rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; Chỉ thị số 09-CT/HU về tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách về công tác dân tộc, Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; tổ chức đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX để bàn giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra... quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023, xây dựng huyện Na Rì ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Xem thêm