Tạo cơ hội cho hộ nghèo, cận nghèo cải thiện cuộc sống

BBK - Thời gian qua, Dự án CSSP triển khai tại Bắc Kạn hướng đến những đối tượng chính là hộ nghèo, cận nghèo, họ dân tộc thiểu số và phụ nữ, qua đó đã tạo "đòn bẩy" cho nhiều người dân vùng khó khăn vươn lên thoát nghèo...