Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng.

Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng ảnh 1
 
Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng ảnh 2
 

Xem thêm