Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 1850/CĐ-TTg về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch 2022. Nội dung chi tiết Công điện như sau:

 

Xem thêm