Tăng cường phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 17/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2023 (Chương trình phối hợp); triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2023; đóng góp ý kiến đối với dự thảo Chương trình phối hợp thực hiện năm 2024.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt các nội dung trong chương trình phối hợp. Qua đó, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc nắm tình hình dư luận xã hội và cung cấp thông tin kịp thời đã giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp các cấp ủy đề ra những quyết sách, chỉ đạo định hướng và có những biện pháp giải quyết, quản lý, điều hành sát với thực tế.

Các huyện ủy, thành ủy đã quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW; hoạt động phối hợp giữa ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp được quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin 2 chiều, định hướng tuyên truyền bám sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Na Rì thảo luận tại Hội nghị.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Na Rì thảo luận tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình phối hợp còn một số hạn chế như: Việc rà soát, lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình phối hợp công tác hằng năm của các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ. Công tác phối hợp cung cấp thông tin, nhất là đối với những vấn đề phát sinh có lúc, có việc còn dàn trải, thiếu trọng tâm, chưa biên tập hoặc biên tập còn sơ sài (chủ yếu gửi các văn bản dưới dạng báo cáo, công văn, nghị quyết,…) dẫn tới khó khăn trong việc định hướng tuyên truyền chung trên địa bàn. Công tác triển khai thực hiện đối với cấp xã còn hạn chế.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương bám sát, thực hiện tốt Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. Trong đó, các đơn vị thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan khối chính quyền chủ động lựa chọn nội dung tuyên truyền, biên soạn tài liệu cung cấp cho Ban Tuyên giáo định hướng công tác tuyên truyền; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, có sự liên thông giữa các cấp chính quyền; cung cấp tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, xúc tích, có trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và của người dân; giải quyết kịp thời những vấn đề báo chí nêu. Ngành Tòa án, Viện Kiểm sát chủ động cung cấp thông tin về kết quả xử lý các vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm để làm cơ sở cho ngành Tuyên giáo thông tin, tuyên truyền cho người dân được biết.

Cấp ủy cấp huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp theo từng năm, trong đó có nội dung trọng tâm theo từng tháng; kịp thời bổ sung nội dung tuyên truyền đối với các vấn đề phát sinh; chủ động cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cấp xã thực hiện. Ban Tuyên giáo các cấp thực hiện tốt công tác thẩm định tài liệu tuyên truyền…/.

Xem thêm