Tăng cường chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022

Chiều 21/9, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ thu, dự kiến nguồn thu và bàn giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2022.

Tăng cường chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn tại cuộc họp, năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) được Bộ Tài chính giao là 737 tỷ đồng, UBND tỉnh giao là 800 tỷ đồng. Kết quả thu tính đến 19/9 đạt 550 tỷ đồng, bằng 74,6% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 68,8% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm 2021. Một số địa phương có tiến độ thu đạt khá so với dự toán và so với cùng kỳ, như: Chợ Mới, Bạch Thông, Na Rì, Ba Bể và Chợ Đồn.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022, Cục Thuế tỉnh đề xuất, kiến nghị một số nội dung, gồm: Đề nghị UBND tỉnh có các hình thức khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; khen thưởng đối với các đơn vị thực hiện dự toán thu hoàn thành đạt và vượt tiến độ. UBND tỉnh xem xét phê duyệt các đề án quản lý thuế như đề xuất của Cục Thuế tỉnh. Đề nghị các ngành, các địa phương tích cực triển khai nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thu ngân sách nhà nước...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh và Sở Công thương phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong rà soát, quản lý nguồn thu. Ngành Thuế cần chủ động phối hợp với các địa phương, các chủ đầu tư để tiến hành thu thuế thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản.

Tăng cường chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho 04 tập thể.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh ghi nhận kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách nhà nước từ đầu năm tới nay.

Cơ bản nhất trí với các đề xuất, kiến nghị do Cục Thuế tỉnh nêu lên tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh một số nội dung sau: Ngành Thuế cần tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm thu đạt và vượt dự toán được giao. Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quản lý, khai thác nguồn thu; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế. Ngành Thuế chủ động xây dựng kế hoạch, phương án thu ngân sách nhà nước để phấn đấu đạt mức trên 1.000 tỷ đồng vào năm 2023.

Tăng cường chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 ảnh 3
Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho 09 cá nhân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; quản lý chặt chẽ, tích cực tạo nguồn thu nhằm góp phần vào công tác thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất.

Dịp này, có 04 tập thể và 09 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

H.V

Xem thêm