Chính sách BHXH - BHYT

Tăng cường các giải pháp thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN

Theo số liệu thống kê, tính đến cuối tháng 10/2022, số nợ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa giảm.

Khách hàng giao dịch tại BHXH tỉnh
Khách hàng giao dịch tại BHXH tỉnh.

Đến 31/10/2022 số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh còn khoảng trên trên 31,4 tỷ đồng, tăng trên 1,5 tỷ đồng so với tháng 9 và chiếm 4,15% so với tổng số thu được giao, nên phần nào ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động.

Mặc dù số nợ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh vẫn ở ngưỡng thấp hơn so với tỷ lệ nợ chung của toàn ngành (khoảng 5%), nhưng vẫn cao so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao phấn đấu giảm nợ năm 2022. Do vậy, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, BHXH tỉnh tăng cường thu, giảm chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ nay đến cuối năm 2022.

Để hoàn thành kế hoạch thu và chỉ tiêu phấn đấu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất, trong đánh giá tháng 10/2022, triển khai nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2022 mới đây, BHXH tỉnh đề ra giải pháp thu, giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống dưới mức 2,93% (theo tinh thần Nghị quyết số 317-NQ/BCSĐ ngày 21/10/2022 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam). Theo đó, BHXH tỉnh tiếp tục tham mưu tăng cường chỉ đạo, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp; tranh thủ sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển người tham gia, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT.

Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung triển khai các giải pháp đôn đốc thu, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu, giảm nợ theo tinh thần Nghị quyết số 317-NQ/BCSĐ ngày 21/10/2022 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Tiếp tục bám sát đơn vị sử dụng lao động, hướng dẫn nghiệp vụ, hồ sơ thu và đôn đốc đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN kịp thời, đúng quy định. Thành lập các tổ đôn đốc thu hồi nợ và xây dựng kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ tại các đơn vị, giảm số lượng xuống mức thấp nhất.

Cùng với các biện pháp nêu trên, BHXH tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc quyết tâm phấn đấu hoàn thành sớm, vượt chỉ tiêu kế hoạch thu, giảm chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Việt Bắc

Xem thêm