Tạm dừng hoạt động đăng kiểm tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn – 97.01D

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau khi cơ quan Công an tỉnh Bắc Kạn tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 05 đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc và 03 nhân viên Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn- 97.01D về hành vi nhận hối lộ, thì Công ty phải tạm dừng mọi hoạt động đăng kiểm phương tiện xe cơ giới từ ngày 13/02/2023.
Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn – 97.01D tạm dừng hoạt động từ ngày 13/02/2023 do không đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm.

Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn – 97.01D tạm dừng hoạt động từ ngày 13/02/2023 do không đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm.

Theo Nghị định Số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Cụ thể là theo Điều 7 về điều kiện về nhân lực đối với một Trung tâm Đăng kiểm đủ điều kiện đăng kiểm phương tiện xe cơ giới thì cần phải có đủ các điều kiện như: (1) Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 03 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao. (2) Có phụ trách dây chuyền kiểm định. Mỗi phụ trách dây chuyền kiểm định chỉ được phụ trách tối đa hai dây chuyền kiểm định. (3) Có lãnh đạo đơn vị đăng kiểm và nhân viên nghiệp vụ đáp ứng các quy định tại Nghị định này.

Đối chiếu với Nghị định 139 của Chính phủ thì hiện nay Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn – 97.01D không đáp ứng về mặt nhân lực để thực hiện nhiệm vụ. Do đó, Công ty đã ra thông báo tạm dừng hoạt động.

Thông tin từ ngành Giao thông vận tải tỉnh cho biết, để đảm bảo hoạt động tiếp tục được triển khai, phục vụ nhu cầu đăng kiểm phương tiện xe cơ giới của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, ngành Giao thông đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khẩn trương nối lại hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, phương án ưu tiên hàng đầu hiện nay được ngành tham mưu cho UBND tỉnh, đó là đề xuất với Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường đăng kiểm viên từ các Trung tâm ngoài tỉnh đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm cho đến khi Công ty bố trí được nhân lực thay thế, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện trên địa bàn /.

Xem thêm