Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đề ra nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đề ra nhiệm vụ năm 2023 ảnh 1

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã phối hợp, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, sự kiện của ngành trên từng lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch từ tỉnh đến cơ sở, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành được nâng cao.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng; quản lý và tổ chức lễ hội được quan tâm. Ngành VHTT &DL đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, tuyên truyền cổ động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn; đảm bảo các sự kiện diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đề ra nhiệm vụ năm 2023 ảnh 2

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, nội dung tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phạm vi của ngành, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023 trên các lĩnh vực: Văn hoá, thể dục thể thao và du lịch.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành trong năm 2022. Đồng chí chúc mừng ngành đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đề ra nhiệm vụ năm 2023 ảnh 3

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Đồng chí đề nghị ngành cần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước; sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, có giải pháp thiết thực hơn. Sớm phát triển du lịch cộng đồng, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá các sản phẩm du lịch, thư viện, quản lý di tích lịch sử. Hướng dẫn Trung tâm văn hoá, thể thao và truyền thông các huyện xây dựng phát triển phong trào văn nghệ ở các thôn, tổ, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB hát Then, đàn Tính.

Nâng cao số lượng các chương trình tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá. Quan tâm tranh thủ nguồn lực của Trung ương để tôn tạo trùng tu các di tích văn hoá, phát triển phong trào thể thao, thu hút các giải tầm cỡ quốc gia. Xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện trong năm để thu hút khách du lịch. Đối với lĩnh vực du lịch cần xây dựng các tour, tuyến du lịch hiệu quả. Sớm hoàn thiện Đề án phát triển khu du lịch Ba Bể.

Hội nghị đã tiến hành công bố các Quyết định khen thưởng năm 2022 và phát động thi đua năm 2023 trong toàn ngành với quyết tâm “Khát vọng cống hiến - Quyết liệt hành động” nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Xem thêm