Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 18/01, Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, Sở Tư pháp được giao thực hiện 154 nhiệm vụ tại 112 văn bản. Các nhiệm vụ được giao cơ bản hoàn thành, trong đó một số kết quả tiêu biểu, như: Sở đã tiếp nhận và giải quyết 10.000 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Hiện có 57/133 thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trên tổng số hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 99,5%.

Công tác thẩm định văn bản được thực hiện bảo đảm đúng quy trình quy định, góp phần bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Trong năm, toàn tỉnh tổ chức được hơn 17.690 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với gần 944.880 lượt người tham dự; tổ chức được 74 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với trên 32.800 lượt người tham gia.

Hội nghị thảo luận, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đó là: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với những lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản QPPL và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả các Đề án về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đánh giá cao hoạt động các mặt công tác tư pháp nhất là trong công tác tuyên truyền PBGDPL cho người dân.

Trích phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng nhận định: Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ, do đó ngành Tư pháp Bắc Kạn cần kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các mặt thuộc lĩnh vực tư pháp, cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật Trung ương ban hành; rà soát tham mưu ban hành các văn bản cho phù hợp, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị Sở Tư pháp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Tư Pháp thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL. Chủ động, tích cực và linh hoạt gắn với thực tiễn để tham mưu tư vấn giải quyết các công việc phát sinh trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp, tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức ngành Tư pháp.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này Bộ Tư pháp trao Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề năm 2023 “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 03 tập thể và 05 cá nhân được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 05 thực hiện Luật Giám định tư pháp; Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Xem thêm