Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 04/01, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Duy Hưng Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển báo chí; chuyển đổi số; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thông tin tuyên truyền được tăng cường và đạt kết quả tốt. Trong năm 2023, các cơ quan báo chí địa phương, phóng viên thường trú... đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo định hướng của Bộ TT&TT, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở TT&TT; phản ánh trung thực, kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã cùng trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền, chuyển đổi số... thực hiện trong năm 2024. Theo đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tham mưu cho UBND tỉnh về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình; kế hoạch chuyển đổi số báo chí tỉnh Bắc Kạn; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn năm 2024; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông, phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; triển khai các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số được giao, thực hiện bảo đảm đúng quy định, hiệu quả...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị: Sở TT&TT tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo các sở, ngành cung cấp thông tin; chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất và người Bắc Kạn; trong công tác chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng; tham mưu tốt trong việc lựa chọn các danh mục, dự án trong lĩnh vực chuyển đổi số cho tỉnh, huyện khoa học, hiệu quả hơn; tiếp tục tổ chức Ngày hội chuyển đổi số rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh; đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến...

Sở TT&TT tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Sở TT&TT tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Dịp này, Sở TT&TT đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023./.

Xem thêm