Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BKO - Chiều 28/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các phòng, trung tâm, đơn vị chuyên môn tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý toàn diện về công tác tài nguyên, môi trường; tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về tài nguyên môi trường ở địa phương.

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đối với lĩnh vực đất đai nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chấn chỉnh, giải pháp quản lý, rà soát các công trình, dự án đã triển khai thi công công trình mà chưa hoàn thành thủ tục đất đai.

Tích cực phối hợp các ngành, địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư; thường xuyên theo dõi giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của từng công chức, viên chức đảm bảo chất lượng; quan tâm chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định hồ sơ, hồ sơ cấp phép tài nguyên nước, khoáng sản...

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thường xuyên được ngành quan tâm chú trọng. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trong năm đạt 91,15%. Trong năm, ngành tiếp nhận giải quyết 26.237 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết 25.386 hồ sơ, đang giải quyết 851 hồ sơ. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm từng bước nâng cao ý thức chấp hành các quy định về tài nguyên môi trường của tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận về các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường; tháo gỡ khó khăn về trụ sở làm việc, công tác lưu trữ tài liệu...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong toàn ngành để tham mưu xử lý, giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật cấp tỉnh về cơ chế quản lý, sử dụng tài nguyên phù hợp với quy định; tăng cường rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định, thường xuyên cập nhật công khai dữ liệu đất đai đảm bảo minh bạch công khai cho cá nhân, tổ chức, nhà đầu tư... tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ những trường hợp còn vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, tích cực chủ động tham mưu UBND tỉnh các chính sách quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường đáp ứng tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…/.

Xem thêm