Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Chiều 10/01, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, công tác cải cách hành chính được Sở Tài nguyên và Môi trường chú trọng thực hiện, trong năm tiếp nhận 20.057 hồ sơ TTHC, trong đó có 236 hồ sơ trực tuyến. Đã giải quyết xong 18.291 hồ sơ; đang giải quyết 345 hồ sơ; hồ sơ quá hạn 0 hồ sơ. Đất đai và đo đạc, bản đồ và viễn thám trình UBND tỉnh phê duyệt 70 công trình, dự án; kiểm tra, thẩm định trình UBND tỉnh ban hành 57 quyết định giao đất với diện tích 146,91ha; 08 quyết định thuê đất với diện tích 55,62ha, 02 quyết định thu hồi đất do chủ sử dụng tự nguyện trả lại đất với diện tích 0,85ha. Bên cạnh đó, kiểm tra bản đồ trích đo địa chính 134 công trình; thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán trích đo địa chính 53 công trình, dự án…

Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước được duy trì thực hiện đúng, đầy đủ các bước theo trình tự, thủ tục quy định. Trong năm hoàn thành công tác khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn và tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Tham mưu hoàn thành nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” và được UBND tỉnh phê duyệt kết quả và phê duyệt Danh mục vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn…

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Tham mưu cho UBND tỉnh phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố khi Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Bắc Kạn được phê duyệt. Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý khoáng sản giai đoạn 2021-2025 năm 2023 và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác năm 2023 trình UBND tỉnh phê duyệt. Tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh….

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác tài nguyên và môi trường mà ngành đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa chỉ đạo: Năm 2023, ngành Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định mới để kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân áp dụng thực hiện; đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ ở các vị trí tại địa phương cơ sở; quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chú trọng phát huy lợi thế về môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh…/.

Xem thêm