Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 28/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng; công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.  Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.
Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có 06 chi bộ trực thuộc với tổng số 89 đảng viên. Kết thúc năm 2023, có 01/06 chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05/06 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong tổng số 88 đảng viên đủ điều kiện đánh giá, phân loại có 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu thực hiện các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết thúc năm 2023, các chỉ tiêu do UBND tỉnh giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể: Giải quyết việc làm cho 8.000 người, đạt 125% kế hoạch; số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 1.500 người, đạt 214% kế hoạch; tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 10.000 người, đạt 125% kế hoạch (số lao động tìm được việc làm là 2.000 người, đạt 400% kế hoạch); tuyển sinh và đào tạo là 12.137 người, đạt 202% kế hoạch (trong đó, hệ trung cấp là 697 người, sơ cấp 2.293 người, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng là 9.147 người)...

Theo tổng hợp báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 22,25%, giảm 2,46% (giảm từ 24,71% xuống còn 22,25%); tỷ lệ hộ cận nghèo là 8,95%, giảm 0,05% (giảm từ 9% xuống còn 8,95%).

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024 gồm một số nội dung chính như sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về công tác giảm nghèo bền vững, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp, chính sách về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động cho người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; thực hiện tốt các nội dung tại chương trình, kế hoạch, đề án về trẻ em đã được phê duyệt theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên cập nhật và công khai kịp thời các loại thủ tục hành chính thuộc ngành quản lý, thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tại hội nghị, 01 cá nhân được trao Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn"; 02 cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội".

Tại hội nghị, 01 cá nhân được trao Huy hiệu "Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn"; 02 cá nhân được trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội".

Để việc thực hiện nhiệm vụ của năm 2024 đạt kết quả cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tốt một số nội dung, gồm: Đối với công tác giảm nghèo, quan tâm phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; triển khai các dự án, mô hình sản xuất ngay từ đầu năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trong phát triển kinh tế, phấn đấu thoát nghèo. Đối với lĩnh vực giải quyết việc làm, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong tổ chức, phối hợp thực hiện đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bảo đảm việc tổ chức thực hiện phải đúng quy định, phát huy hiệu quả; trong thực hiện tốt công tác giáo dục nghề nghiệp tập trung cần theo nhu cầu xã hội.

Đối với lĩnh vực đào tạo nghề, xác định nhu cầu đào tạo phù hợp; cần xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật các nghề mới theo nhu cầu của xã hội; tích cực tuyên truyền, hướng nghiệp học sinh học nghề để tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các các địa phương làm tốt công tác quản lý người sau cai nghiện, tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện rà soát bộ thủ tục hành chính để đơn giản hóa về thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động...

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong năm 2023 được khen thưởng.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác trong năm 2023 được khen thưởng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023./.

Xem thêm