Sơ kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2022

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2022. 

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2022, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: Hơn 64.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia; phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn; đăng ký và thực hiện trên 700 công trình/phần việc; thành lập 300 mô hình chi hội thực hiện tốt "5 không, 3 sạch" tại cơ sở; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 54 nhà cho hội viên nghèo.

Trong 5 năm đã hỗ trợ 4.405 hộ hội viên thoát nghèo bằng các giải pháp cụ thể; truyền thông tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu việc làm cho 1.950 hội viên phụ nữ, hỗ trợ 100 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tập huấn đào tạo nghề cho 3.750 hội viên; duy trì 445 đoạn đường phụ nữ tự quản, xây dựng hơn 200 con đường hoa….

Sơ kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2022 ảnh 1

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu mỗi cơ sở Hội hằng năm hỗ trợ 5 hộ đạt các tiêu chí Cuộc vận động; duy trì và nhân rộng các mô hình “Ứng dụng vi sinh trong xử lý môi trường”, con đường hoa, hàng rào xanh…; thường xuyên, định kỳ thực hiện tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, quy hoạch chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, hướng đến thay đổi diện mạo nông thôn mới xanh – sạch – đẹp.

Sơ kết Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2022 ảnh 2

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và đại diện Tổ chức APHEDA tại Việt Nam ký kết thỏa thuận thực hiện Dự án.

Tại Hội nghị đã diễn ra Lễ Ký kết thỏa thuận dự án Nâng cao nhận thức về sức khỏe môi trường cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực nông thôn và miền núi, do Tổ chức phi chính phủ thuộc Công đoàn Úc (APHEDA) tài trợ thực hiện ở 03 huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn, Ba Bể, thời gian từ tháng 10/2022 - 3/2024.

Dịp này, 07 tập thể cấp xã và 03 tập thể chi hội được nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 – 2022./.

Xem thêm