Sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 03/7, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Các đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị. ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, vận động gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới tại vùng đồng bào có đạo.

Chỉ đạo nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo để kịp thời có giải pháp xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở và nâng cao tinh thần cảnh giác của các chức sắc, tín đồ tôn giáo và Nhân dân trước âm mưu thủ đoạn lợi dụng của các thế lực thù địch, các luận điệu chống phá Đảng và Nhà nước gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc…

Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo quy định; chủ động xây dựng kế hoạch công tác, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời đề xuất giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở...

Lãnh đạo Sở Nội vụ thảo luận tại Hội nghị. ảnh 2

Lãnh đạo Sở Nội vụ thảo luận tại Hội nghị.

Các thành viên Ban chỉ đạo đã chủ động triển khai thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị... Các tổ chức tôn giáo hoạt động cơ bản ổn định, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tổ chức các hoạt động từ thiện…

Hội nghị đã thảo luận, đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn trong những tháng cuối năm.../.

Xem thêm