Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 12/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị.
Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. ảnh 1

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho thấy, 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS tương đối ổn định, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện.

Trong đó Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, dự án khác được triển khai trên địa bàn vùng đồng bào DTTS đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân. Công tác đào tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả… Nhờ đó, tình hình kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại tỉnh Bắc Kạn, 6 tháng đầu năm 2023 công tác dân tộc được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện; các chính sách bảo đảm an sinh xã hội trong vùng đồng bào DTTS được triển khai kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Ủy ban Dân tộc đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đưa ra một số giải pháp thực hiện cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc trong 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó, tăng cường sự phối hợp giữa các Vụ, đơn vị với Ban Dân tộc các địa phương; phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành. Tổ chức kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc triển khai tại vùng dân tộc thiểu số…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị lãnh đạo các cơ quan làm công tác tộc cần thay đổi nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; nắm chắc tình hình để đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, kịp thời. Các địa phương cần đổi mới công tác tuyên truyền các chính sách dân tộc đến đồng bào dân tộc thiểu số sao cho phù hợp với từng nhóm dân cư, dân tộc khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời rà soát kỹ việc triển khai từng dự án của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để báo cáo kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc..../.

Xem thêm