Sơ kết 01 năm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 29/01, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.


Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an phường; tạo môi trường văn minh, an toàn cho Nhân dân ở địa bàn cơ sở. Năm 2023 Công an tỉnh lựa chọn Công an phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn để xây dựng điểm.

Sau hơn 01 năm triển khai, Công an phường Đức Xuân đã đạt được 21/22 tiêu chí. Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 07 vụ so với cùng kỳ năm 2022; 100% tin báo tố giác tội phạm đã được tiếp nhận, xử lý theo quy định; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an phường thực hiện trên cổng dịch vụ công; 100% thủ tục được giải quyết đúng thời hạn, trong đó 20% được giải quyết trước thời hạn; đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đề án 06 của Chính phủ; 06 tổ liên gia an toàn PCCC, 06 điểm chữa cháy công cộng được thành lập, mô hình dân vận khéo được duy trì…

Các mô hình đảm bảo an ninh trật tự đã huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, điển hình là: "Phố phường bình yên"; "Hộ an toàn tổ dân phố bình yên"; “Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện tương tác giữa cảnh sát khu vực với người dân, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phường Đức Xuân”; “Tổ liên gia an toàn về PCCC”…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Phải xác định việc xây dựng Công an phường kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị là một trong những nhiệm vụ, công tác trọng tâm cần được quan tâm thực hiện, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; chủ động chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể bám sát các tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, phấn đấu mỗi năm hoàn thành 100% các tiêu chí đối với 01 công an phường được lựa chọn xây dựng.

Lực lượng Công an chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội phạm về trật tự xã hội và tội phạm sử dụng công nghệ cao và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" vững mạnh. Công an phường thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ"; củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các nội dung duy trì Công an phường Đức Xuân điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; xây dựng Công an các phường Xuất Hóa, Sông Cầu thành Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị năm 2024 để kịp thời hoàn thành đúng tiến độ, lộ trình đề ra./.

Xem thêm