Sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Sáng 17/3, tại Uỷ ban MTTQ tỉnh, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động.

bghn
Hội  nghị sơ kết một năm thực hiện cuộc vận động.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã trong việc triển khai cuộc vận động. Theo đó, các sở, ban ngành đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt thực hiện cuộc vận động trong cơ quan và đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo khi triển khai các dự án công trình ưu tiên mua sắm sử dụng các trang thiết bị, hàng hoá dịch vụ của tỉnh và trong nước. Điều chỉnh bổ sung xây dựng chương trình kế hoạch khuyến khích phát triển sản xuất hàng hoá trong phạm vi quản lý của ngành và đơn vị. Đồng thời thông tin, quảng bá hàng hoá sản xuất trong tỉnh và của Việt Nam giúp người tiêu dùng nắm được chất lượng giá cả của sản phẩm để lựa chọn ưu tiên dùng hàng trong nước.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hàng Việt Nam, đưa hàng Việt tới người tiêu dùng đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi. Tổ chức trưng bày và bán các sản phẩm trong và ngoài tỉnh với giá thành giảm, chất lượng cao. Đồng thời phối hợp với một số đơn vị tổ chức các kỳ hội chợ trên địa bàn thị xã Bắc Kạn và một số huyện vào dịp trước tết nguyên đán. Siêu thị Hapromart Bắc Kạn tăng cường đặt hàng chủ yếu là do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất- với tỷ lệ hàng hoá chiếm 70%. Đồng thời, phối hợp với Sở Công thương tổ chức đưa hàng về nông thôn để nhân dân được tiếp cận với hàng hoá Việt Nam...

Sau một năm triển khai, cuộc vận động đã giúp người tiêu dùng, các cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hoá trong nước. Từ đó ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá trong nước góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động vẫn còn một số tồn tại như: Vẫn còn một số địa phương, đơn vị triển khai chậm hoặc chưa xây dựng chương trình hoạt động. Công tác tuyên truyền chưa được phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng do đó nội dung và phương thức tuyên truyền về cuộc vận động còn hạn chế. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng mặc dù được kiểm soát nhưng vẫn còn xuất hiện đặc biệt là ở thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng xa làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Việc tổ chức các đợt đưa hàng Việt Nam đến phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa còn ít.

Thời gian tới để đẩy mạnh cuộc vận động, Ban chỉ đạo đã đề ra một số giải pháp thực hiện đó là: Tăng cường thông tin tuyên truyền về nội dung của cuộc vận động. Các địa phương, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để hưởng ứng cuộc vận động. Chủ động nắm tình hình và kịp thời phát hiện những vướng mắc khó khăn trong sản xuất, phân phối lưu thông của các doanh nghiệp để kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tập trung đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng...

Nhân dịp này Ban chỉ đạo cuộc vận động đã trao giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2010.

H.T

Xem thêm