Sở GD&ĐT Bắc Kạn ra văn bản chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học

BBK - Để không xảy ra tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức và tăng cường công tác quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục, ngày 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 2241/SGDĐT-KHTC về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm