Sinh hoạt chính trị "Bảo vệ Tổ quốc - Nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ Việt Nam"

Tối 10/10, tại UBND phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn), Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình Sinh hoạt chính trị “Bảo vệ Tổ quốc - Nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ Việt Nam”.

Đoàn viên, thanh niên thảo luận trao đổi, chia sẻ với các đại biểu về vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng, tư tưởng hiện nay.
Đoàn viên trao đổi, chia sẻ với các đại biểu về vai trò của tuổi trẻ trong việc góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tại buổi sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên đã được ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên đi trước trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc; tìm hiểu về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng của tuổi trẻ Việt Nam; xem phóng sự tổng hợp và clip “Tuổi trẻ Bắc Kạn khắc ghi lời Bác dạy”, viết lại những trang sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tuổi trẻ Bắc Kạn qua các thời kỳ. 

Các đoàn viên đã thảo luận, chia sẻ về vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay và những vấn đề mới đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đây là chương trình ý nghĩa, giúp cho tuổi trẻ Bắc Kạn nhận thức được trách nhiệm, ý chí phấn đấu rèn luyện, trau dồi tư tưởng chính trị và lòng yêu nước; nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc, "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trong tình hình mới, từ đó ra sức cống hiến cho sự phát triển của quê hương, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN…./.

Huyền Thương

Xem thêm