Sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt khá

Năm 2021, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tập trung sản xuất theo kế hoạch, qua đó kết quả sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt khá.

Hoạt động sản xuất của Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn tại huyện Chợ Đồn. ảnh 1
Hoạt động sản xuất của Công ty CP Khoáng sản Bắc Kạn tại huyện Chợ Đồn.

Trong năm 2021, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, quyết định thành lập 03 cụm công nghiệp: Nam Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn), Vằng Mười (huyện Na Rì), Chu Hương (huyện Ba Bể), nâng tổng số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 06 cụm công nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp cả năm ước đạt 1.463,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 8,13% so với năm 2020. Kết quả sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chính như: Tinh quặng kẽm ước đạt 19.000 tấn, đạt 100% kế hoạch; tinh quặng chì 8.500 tấn, đạt 130,8% kế hoạch; tinh quặng sắt 50.000 tấn, đạt 172% kế hoạch; chì kim loại 8.800 tấn, đạt trên 122% kế hoạch; ván dán 60.000m3, đạt 150% kế hoạch.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2026, định hướng đến năm 2030. Bám sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất. Tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến lâm sản; làm việc với các địa phương, cơ sở sản xuất ván bóc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động sản xuất ổn định. Tổ chức thực hiện tốt các đề án khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất xây dựng những đề án có tính khả thi cao; lựa chọn các doanh nghiệp, hợp tác xã đủ năng lực tham gia sản xuất, chế biến nông - lâm sản trên địa bàn tỉnh./.

Bích Ngọc

Xem thêm