Sẵn sàng cho Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức khai mạc sáng 31/7, dự kiến kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thông qua 20 nghị quyết và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ họp cơ bản đã hoàn thành.

Chuẩn bị chu đáo các nội dung trình tại Kỳ họp

Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. ảnh 1

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để tổ chức kỳ họp lần này, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và cơ quan liên quan đã tích cực phối hợp, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát nắm thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra, tổ chức họp thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra theo quy định.

Theo đó, 20 dự thảo tờ trình nghị quyết và các báo cáo thẩm tra đã được các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo, đầy đủ để trình tại Kỳ họp. Trong đó nhiều dự thảo nghị quyết với những nội dung quan trọng, liên quan đến các vấn đề như chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tài liệu Kỳ họp đã được gửi cho các đại biểu nghiên cứu và công khai trên trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Bắc Kạn (https://dbdc.backan.gov.vn)

Đảm bảo kiến nghị của cử tri được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp tại xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn. ảnh 2

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp tại xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn.

Trước Kỳ họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 13 điểm, tổng hợp 116 ý kiến, kiến nghị chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết theo quy định, trong đó thuộc thẩm quyền cấp tỉnh là 73, cấp huyện là 43 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung về đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng…

Thường trực HĐND tỉnh đã giao các Ban HĐND tỉnh giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 11; các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Qua giám sát, trên 80% các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời, có phương án giải quyết cụ thể, đúng quy định. Số ý kiến, kiến nghị còn lại đang tiếp tục được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Chất vấn theo 2 nhóm vấn đề

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra vào sáng 02/8 sẽ không lựa chọn số lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức trả lời chất vấn như các kỳ họp trước, mà thực hiện chất vấn theo 02 nhóm vấn đề.

Nhóm vấn đề thứ nhất về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công (bao gồm tất cả các nguồn vốn). Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Công tác hướng dẫn, xây dựng và tham mưu trong điều hành ngân sách năm 2023; thẩm định giá mua sắm hàng hóa, thiết bị; mua sắm sách giáo khoa và thiết bị dạy học thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Nhóm vấn đề thứ hai về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung và công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng; tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng). Công tác thi hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tình hình thực hiện, thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Để phiên chất vấn đạt chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thành viên UBND, người đứng đầu các sở, ngành chuẩn bị chu đáo các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị mình và tham gia đầy đủ phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời, yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh thông qua việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử như giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri nắm bắt những vấn đề cử tri quan tâm để chuyển tải đến người có thẩm quyền và thực hiện chất vấn tại kỳ họp với tinh thần xây dựng, nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung cử tri quan tâm, bảo đảm thời gian quy định.

Xem thêm