Sản phẩm nghệ Bắc Kạn vươn ra thị trường lớn

BBK - Nhờ có giá trị dược liệu quý, cây nghệ được người dân các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Chợ Đồn, Na Rì và TP. Bắc Kạn mở rộng diện tích trồng, khai thác củ phục vụ chế biến ra những sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị cao, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn.

Xem thêm