Sản lượng khai thác gỗ đạt trên 176.000 mét khối

Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đề ra chỉ tiêu khai thác hơn 300.000m3 gỗ nguyên liệu. Đến hết tháng 6/2022, tổng sản lượng gỗ khai thác ước đạt trên 176.000m3, đạt 58% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Khu Công nghiệp Thanh Bình. ảnh 1
Sản xuất gỗ xuất khẩu tại Khu Công nghiệp Thanh Bình.

Năm 2021, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt 286.000m3 gỗ các loại, đạt 100% kế hoạch, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng rừng, doanh nghiệp chế biến và ngân sách nhà nước.

Năm 2022, tỉnh Bắc Kạn đề ra chỉ tiêu khai thác hơn 300.000m3 gỗ nguyên liệu. Đến hết tháng 6/2022, tổng sản lượng gỗ khai thác ước đạt trên 176.000m3, đạt 58% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 13,9 triệu USD, đạt 79,4% kế hoạch, tăng 66,9% so với cùng kỳ; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là đũa gỗ, gỗ dán ép…/.

P - Q

Xem thêm