Rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương)

Thay mặt UBND tỉnh Bắc Kạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng vừa ký ban hành Công văn số 875/UBND-VXNV ngày 17/02/2021 về tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Nội dung chỉ đạo như sau: 

d
 
f
 

Xem thêm