Chính sách BHXH - BHYT

Ra quân tuyên truyền BHYT

Sáng 10/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 13 năm Ngày BHYT Việt Nam (01/7/2009 - 01/7/2022).

Tuyên truyền chính sách BHYT hộ gia đình trên địa bàn TP. Bắc Kạn
Tuyên truyền lưu động trên địa bàn TP. Bắc Kạn.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phát động phong trào thi đua, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đồng thời, giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển mới số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đơn vị BHXH.

Sau Lễ phát động, BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện phối hợp với Bưu điện tỉnh và Bưu điện các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức thành các nhóm nhỏ, đến các khu dân cư tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tuyên truyền
Tuyên truyền chính sách BHYT cho người dân trên địa bàn TP. Bắc Kạn.

Lễ ra quân nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân; nâng cao nhận thức của Nhân dân về chính sách BHYT, từ đó chủ động tham gia BHYT cho bản thân và gia đình./.

Việt Bắc

Xem thêm