Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh vừa tổ chức lễ ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng và truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới trong gia đình tại thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) và thôn Loỏng Lứng, xã Yến Dương (Ba Bể).

Ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng ảnh 1
Tổ truyền thông cộng đồng thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan (Pác Nặm).

Đây là nội dung hoạt động Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021- 2025.

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN 02 xã công bố quyết định thành lập và thông qua quy chế hoạt động của Tổ truyền thông cộng đồng. Mô hình "Tổ truyền thông cộng đồng" được thành lập với mục đích tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Số lượng thành viên mỗi tổ từ 7 – 10 người, là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, đại diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, người có uy tín.

Sau lễ ra mắt, Hội LHPN tỉnh triển khai truyền thông về chủ đề "Thay đổi khuôn mẫu giới trong việc nhà"./.

Hà Nhung

Xem thêm