Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sau Hội nghị lần thứ 14, ngày 07/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TU về nhiệm vụ năm 2024, trong đó đề ra 16 mục tiêu và 04 nhóm giải pháp thực hiện với nhiều điểm đáng chú ý.
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024.

Đề ra 16 mục tiêu chủ yếu

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết nghị đề ra nhiệm vụ năm 2024 với 16 mục tiêu chủ yếu.

Về nhóm mục tiêu phát triển kinh tế, một số chỉ tiêu đề ra tăng so với năm 2023. Trong các năm từ 2020 - 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa đạt như kỳ vọng (lần lượt là 4%, 6,01% và 6,33%/năm). Do vậy năm 2024 tỉnh đề ra mục tiêu quyết tâm đạt tăng trưởng trên 8% để GRDP bình quân chung của nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 6,5 - 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ mức 51 triệu đồng/người năm 2023 lên 56 triệu đồng/người năm 2024. Chỉ tiêu thu ngân sách cũng tăng, từ mức 955 tỷ đồng năm 2023 lên mức 1.010 tỷ đồng năm 2024.

Cùng với đó, có một số chỉ tiêu giảm so với năm 2023, như trồng rừng mới từ 3.485ha trở lên (giảm so với mục tiêu năm 2023 là 5.000ha); phát triển mới 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Năm 2023 toàn tỉnh thành lập mới được 65 HTX, năm 2024 mục tiêu đặt ra là trên 35 hợp tác xã. Phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với chỉ số cải cách hành chính, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu tăng từ 1 bậc trở lên. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng từ 1 bậc trở lên so với năm 2023. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh tăng từ 2 bậc trở lên. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 80% trở lên.

Về nhóm mục tiêu phát triển văn hóa – xã hội, Nghị quyết đề ra mục tiêu tạo việc làm mới cho trên 6.400 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%... Năm 2023 tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh đạt 2,4%, tỷ lệ giảm nghèo tại các huyện nghèo ước đạt 4,85%. Sang năm 2024, Nghị quyết đề ra mục tiêu giảm nghèo từ 2-2,5% so với năm trước; tỷ lệ giảm nghèo ở các huyện nghèo giảm 4-5%. Về giáo dục, tỉnh phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 90% (năm 2023 đạt 98,1%); có thêm 16 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 151/283 trường. Có thể thấy, một số chỉ tiêu năm 2024 lĩnh vực này không có nhiều biến động, thể hiện sự thận trọng và chắc chắn của tỉnh, không nóng vội chạy theo thành tích để đạt chỉ tiêu kinh tế - xã hội bằng mọi giá khi đời sống của người dân chưa thực sự được cải thiện, kinh tế nông thôn chưa có những bước tiến vững chắc...

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2023 toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 763 đảng viên mới. Năm 2024 BCH Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp mới từ 1.000 đảng viên trở lên; có trên 95% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về công tác quốc phòng, an ninh, nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh đề ra một số mục tiêu như: Tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt 100%. Tiếp nhận, xử lý 100% tố giác, tin báo tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt từ 80% trở lên. Phấn đấu giảm từ 5% trở lên số vụ tội phạm về trật tự xã hội. Tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2023.

Các nhóm giải pháp chính

Có thể thấy mức độ quan tâm lớn của tỉnh đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, thông qua rất nhiều giải pháp căn cơ để thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Nghị quyết chỉ rõ: Tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trong đó tập trung khai thác, phát huy thế mạnh của tỉnh; đặc biệt khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể.

Khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các dự án đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tích cực phối hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Chợ Mới - Bắc Kạn. Đôn đốc tiến độ triển khai các dự án ngoài ngân sách. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI...

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa – xã hội, tỉnh chú trọng chỉ đạo bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội phù hợp thực tế địa phương gắn với phát triển du lịch. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

Về an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tại các địa phương theo quy định. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết đề ra giải pháp là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Việc thực hiện các mục tiêu giải pháp năm 2024 mà Nghị quyết số 41-NQ/TU đề ra có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025. Do vậy tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt, triển khai nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất./.

Xem thêm