Quyết tâm thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Phát huy những thành quả trong công tác giảm nghèo, năm 2023 được xác định là năm trọng tâm của thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Năm 2023 được xác định là năm trọng tâm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hiện nay các cấp, ngành, chính quyền địa phương đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch giảm nghèo của tỉnh năm 2023, đồng thời sẵn sàng tâm thế thực hiện kế hoạch giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của cả giai đoạn.

Người dân xã Nông Thượng nhận hỗ trợ phân bón thực hiện mô hình trồng cây nghệ nếp.

Người dân xã Nông Thượng nhận hỗ trợ phân bón thực hiện mô hình trồng cây nghệ nếp.

Dự thảo kế hoạch công tác giảm nghèo năm 2023 của tỉnh đã được cơ quan tham mưu là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng đang trong thời gian xin ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương để trình UBND tỉnh phê duyệt, đề ra mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Dự thảo kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu giảm nghèo bền vững, thực chất, không chạy theo thành tích, tập trung nguồn lực hỗ trợ cho các hộ đăng ký thoát nghèo và các hộ có khả năng thoát nghèo bền vững một cách công khai, minh bạch.

Năm 2023 dự thảo kế hoạch đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 4-5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 22,21%, số hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 18.225 hộ (giảm 2.056) hộ.

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 triển khai gồm 7 dự án: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (Ngân Sơn, Pác Nặm); Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Truyền thông giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình với tổng kế hoạch vốn trên 236 tỷ đồng.

Do nguồn vốn thực hiện Dự án 2 đa dạng hoá sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo của năm 2022 Trung ương giao muộn (tháng 10/2022) nên không thể thực hiện được trong năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án sang giai đoạn 2023-2025 (thay thời gian 2022-2024 theo kế hoạch ban đầu) đó là Dự án Liên kết sản xuất và phát triển nông nghiệp gắn với tiêu thụ cây khoai tây, củ cải trắng. Quy mô dự kiến 156ha tại các xã thuộc huyện Chợ Mới.

Bà Đặng Thị Hương Bưởi, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn) thông tin: “Năm 2023, xã dự kiến thực hiện mô hình đa dạng hoá sinh kế và hỗ trợ 1 số hộ nghèo thiếu hụt về tiêu chí Nhà ở. Hiện nay xã đã trình cơ quan chuyên môn của thành phố thẩm định Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo- Dự án chăn nuôi lợn thịt tại các thôn Tân Thành, Cốc Muồng, Nà Bản, Nà Vịt, Nà Choong, Thôm Luông và Dự án trồng quế tại các thôn Tân Thành, Nà Kẹn, Nà Chuông, Thôm Luông, Khuổi Cuồng, Nà Thinh, Cuốc Muồng, Nà Bản. Đối tượng là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và 01 hộ có kinh nghiệm chăn nuôi tự nguyện tham gia, có lao động, khả năng đối ứng kinh phí thực hiện mô hình. Đây là điểm mới mà địa phương áp dụng trong chiến lược giảm nghèo, đó là vận động hộ có kinh nghiệm sản xuất cùng tham gia giúp hộ nghèo thực hiện mô hình, phổ biến những cách làm hiệu quả, cầm tay chỉ việc cho hộ nghèo…

Giảm nghèo là một bài toán khó, nhất là giảm nghèo đa chiều. Vì vậy, cần có sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và ý thức vươn lên của chính bản thân người nghèo. Với những giải pháp đồng bộ, tin tưởng rằng công tác giảm nghèo của tỉnh năm 2023 sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Xem thêm