Quyết liệt triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, đảm bảo đạt chỉ tiêu thu NSNN năm 2023

BBK - Chiều 03/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, đến 30/9/2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 563 tỷ đồng, bằng 68,5% dự toán trung ương, bằng 56,5% dự toán tỉnh giao. Trong đó, tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý thu đạt 535,7 tỷ đồng, đạt 67% dự toán trung ương, bằng 55,1% dự toán HĐND tỉnh.

Nhìn chung các địa bàn trọng điểm có số thu chiếm tỷ trọng lớn đạt rất thấp gồm: Văn phòng Cục Thuế thu đạt 51% dự toán, thành phố Bắc Kạn thu đạt 58,7%, huyện Chợ Đồn đạt 57%, huyện Ba Bể đạt 35,2%, huyện Ngân Sơn 59,1%...

Theo Cục thuế tỉnh, đến thời điểm này, khoản thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra. Cụ thể, lũy kế 9 tháng thu từ tiền sử dụng đất mới đạt 99,37 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán Bộ Tài chính, bằng 47,2% dự toán tỉnh giao. Một số dự án tại các địa bàn huyện Chợ Đồn, Ba Bể chưa thực hiện được như kế hoạch, các dự án tại thành phố Bắc Kạn cũng chưa đạt như lộ trình đề ra…

Các đại biểu dự họp tập trung thảo luận, theo đó từ nay đến cuối năm 2023, các địa phương, đơn vị liên quan cần quyết liệt triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu giá đất, định giá đất, đôn đốc và xử lý thu hồi nợ thuế từ hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, đôn đốc các doanh nghiệp trọng điểm có số nộp thuế lớn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo: Để đảm bảo đạt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023, nhất là nguồn thu từ khoáng sản và thu tiền sử dụng đất yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát nguồn thu, quyết liệt triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, đẩy mạnh giải ngân và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản để thu thuế giá trị gia tăng; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất với các khu đất đủ điều kiện đấu giá theo quy định. Tăng cường xử lý thu hồi nợ thuế từ hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, đôn đốc các doanh nghiệp trọng điểm có số nộp thuế lớn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước theo quy định.

Tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ với các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chậm việc đấu giá quyền sử dụng đất, bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất dẫn tới không hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất đã được UBND tỉnh giao. Đồng thời xử lý nghiêm với các đơn vị cố tình không chấp hành, dây dưa, chây ì, nợ lớn, kéo dài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 10/2023, các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án hiện đã có hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất tại Trung tâm đấu giá tỉnh. Đôn đốc quyết liệt, tìm các giải pháp hoặc trực tiếp làm việc với một số đơn vị trọng điểm có số thuế phải nộp lớn từ khoáng sản để cam kết kế hoạch nộp dứt điểm trước ngày 25/12/2023. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; khấu trừ tiền thuế nợ của các nhà thầu trước khi thanh toán; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình trước ngày 20/12/2023 để kịp thời thu thuế xây dựng cơ bản trong tháng 12/2023…/.

Xem thêm