Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công quý I/2022 đạt kết quả thấp, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA), nhà thầu tư vấn, thi công phải tập trung trí lực để khắc phục tình trạng này.

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 hoành hành, giá vật liệu xây dựng tăng cao, các nguồn vốn giao chậm… nhưng công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn đạt kết quả cao. Tổng các nguồn vốn năm 2021 của tỉnh được giao là 2.261,4 tỷ đồng, giải ngân được 1.946 tỷ đồng.

Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ảnh 1
Dự án Cụm công nghiệp Huyền Tụng (TP. Bắc Kạn) đang được khẩn trương thi công.

Bước vào năm 2022, được sự quan tâm của Chính phủ, tổng nguồn vốn đầu tư công được giao cho Bắc Kạn là 2.738,3 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi và phát triển KT- XH; vốn NSTW tăng thêm năm 2022; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài). Xác định việc giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, nên ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành, chủ đầu tư tập trung thực hiện các công việc cụ thể để đạt mục tiêu giải ngân đề ra. Tuy nhiên, đến hết quý I/2022, toàn tỉnh mới giải ngân được 4% tổng vốn.

Nguyên nhân được đánh giá là do nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm tỷ trọng lớn; nhiều dự án vừa hoàn thành xong các thủ tục phê duyệt dự án để đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022, đang thực hiện các bước tổ chức lựa chọn nhà thầu; nhiều nguồn vốn sẽ được Trung ương bổ sung thêm kế hoạch vốn từ các nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, vốn ngân sách Trung ương tăng thêm năm 2022… Trong khi đến thời điểm hiện tại, việc chuẩn bị danh mục dự án, chuẩn bị đầu tư và các thủ tục có liên quan vì nhiều nguyên nhân nên chưa thực hiện xong; có BQLDA chuyên ngành chưa được kiện toàn đầy đủ; một số chủ đầu tư chưa chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện dự án; công tác thực hiện các thủ tục chưa chủ động và chưa khoa học, một số công việc có thể triển khai thực hiện song song, đồng thời nhưng chủ đầu tư vẫn áp dụng theo cách làm cũ, làm việc theo trình tự; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai chậm…

Giám đốc Ban QLDA công trình giao thông tỉnh, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Áp lực giải ngân của Ban trong năm nay là rất lớn, với hơn 1.000 tỷ đồng, trong khi đó, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể vẫn chưa hoàn thành; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất chậm; thời tiết mưa nhiều gây cản trở thi công, tuy nhiên chúng tôi hạ quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao".

Thực tế cho thấy, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, mà còn tác động xấu đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách của địa phương; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống dân sinh, nhất là chậm đưa các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vào hoạt động… Không những thế, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công gây ra rất nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế vì vốn đầu tư công thường là một trong những nguồn lực quan trọng, nên khi bị chậm cũng sẽ kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác.

Trước thực trạng trên, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn đã yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, chủ đầu tư chủ động thực hiện tốt những nhiệm vụ liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới; hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc thực hiện công tác xây dựng cơ bản; các đơn vị, chủ đầu tư tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương; các cấp, ngành phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo giải ngân hằng tuần đối với số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 để theo dõi, đánh giá, kịp thời chỉ đạo điều hành. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, cương quyết xử lý đối với chủ đầu tư, BQLDA, nhà thầu yếu kém...

Ngoài ra, tỉnh lưu ý người đứng đầu các sở, ngành, huyện, thành phố, giám đốc các BQLDA đầu tư xây dựng phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của đơn vị... Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm./.

Phan Quý

Xem thêm