Quyết liệt chỉ đạo giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Cuối phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên giải trình làm rõ hơn một số vấn đề mà các đại biểu chất vấn 3 thủ trưởng sở, ngành; đồng thời trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh liên quan đến các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, thu hút các nhà đầu tư vào địa phương…

Đại biểu Hoàng Thị Hương đơn vị huyện Na Rì chất vấn vấn đề giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Đại biểu Hoàng Thị Hương đơn vị huyện Na Rì chất vấn vấn đề giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Trả lời về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 của đại biểu Hoàng Thị Hương đơn vị huyện Na Rì, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ thời gian còn lại để thực hiện giải ngân là không nhiều. Để giải ngân, UBND tỉnh cần thiết phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại. UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, UBND tỉnh chủ động trong công tác triển khai các dự án. Đến thời điểm này, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành liên quan lập, phê duyệt, giao kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định. Đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền để đảm bảo đầy đủ cơ sở cho tổ chức thực hiện, giải ngân nguồn vốn của các chương trình ngay sau khi được giao vốn. UBND tỉnh sẽ có sự chỉ đạo quyết liệt và có sự phân loại các công trình, các nhóm dự án cụ thể để chỉ đạo kịp thời giải ngân ngay trong năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trả lời chất vấn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên trả lời chất vấn.

Liên quan đến câu hỏi của đại biểu Trịnh Tiến Dũng đơn vị TP. Bắc Kạn về giải pháp thu hút đầu tư vào tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cho biết, do tình hình kinh tế khó khăn chung và mặt bằng khu công nghiệp chưa có nên 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Kạn chỉ thu hút đầu tư được khoảng 800 tỷ.

Hiện nay, các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung vào 2 lĩnh vực là chăn nuôi và năng lượng. Đối với lĩnh vực chăn nuôi còn vướng mắc về thủ tục đất đai; các dự án năng lượng thủy điện đang trong giai đoạn khảo sát thiết kế nên mất nhiều thời gian. Tỉnh sẽ tiếp tục đôn đốc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý để sớm triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

Tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã làm rõ các khoản vay ngân sách 112,6 tỷ đồng. Theo đó, đối với từng khoản vay, UBND tỉnh đã có kế hoạch giải quyết, đồng thời giao cơ quan chuyên môn thực hiện các bước theo quy định. Về cơ bản đảm bảo trả nợ tiến độ, kế hoạch đề ra./.

Nông Vui

Xem thêm