Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

BBK - Video "Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, triển vọng phát triển và cơ hội đầu tư".