Quốc hội tiến hành thảo luận và thông qua một số dự án Luật

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong ngày làm việc thứ 5, đợt họp thứ 2 của Kỳ họp thứ 6 (ngày 24/11), Quốc hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua một số dự án Luật. Các phiên họp do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành.
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tại phiên làm việc buổi sáng, với tỷ lệ 94,74% đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Viễn Thông (sửa đổi), Luật gồm 10 chương, 73 điều. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Đường bộ.

Cơ bản ý kiến các đại biểu nhất trí với sự cần thiết xây dựng Luật Đường bộ. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung của dự thảo như: Tên gọi, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; giải thích từ ngữ; quy hoạch hệ thống đường bộ; quỹ đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ; phần đất để bảo vệ, bảo trì đường bộ; hành lang an toàn đường bộ; đầu tư xây dựng công trình đường bộ; hoạt động vận tải đường bộ; chính sách phát triển đối với đường bộ; hệ thống giao thông thông minh; cơ sở dữ liệu đường bộ; phân loại đường bộ theo cấp quản lý, chức năng phục vụ; các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ; việc sửa đổi, bổ sung Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13; quy định chuyển tiếp…

Các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát cụ thể nhằm tránh chồng chéo giữa Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm tính thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong phiên làm việc buổi chiều, trước khi thảo luận dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự với tỷ lệ 95,14% đại biểu tán thành.

Tại nghị trường, nhiều ý kiến đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu, rà soát, giải trình cụ thể những vấn đề đã được đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên thảo luận Tổ, đồng thời bổ sung một số quy định mới, đáp ứng yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay.

Cùng với đó, có ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát một số quy định trong dự thảo luật, không để chồng chéo, trùng lắp với một số quy định trong Luật Đường bộ như quy định về cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông, hay một số quy định khác đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; có ý kiến cũng đề nghị, cơ quan soạn thảo cần bổ sung một số quy định về áp dụng công nghệ, đảm bảo tăng khả năng phòng vệ chính đáng, ngăn chặn các hành vi chống người thi hành công vụ…

Theo chương trình, dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tiếp theo./.

Xem thêm