Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 08 luật

Sáng 10/01, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.
Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Có 31 đại biểu thảo luận, 09 đại biểu tranh luận tại phiên thảo luận trực tuyến. Cơ bản các đại biểu nhất trí với sự cần thiết, quan điểm xây dựng, phạm vi sửa đổi, bổ sung chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung có tính cấp bách, đang thực sự gây khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ ngay nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Một số đại biểu đề nghị rà soát kỹ lưỡng về tính cần thiết, bảo đảm xử lý những vấn đề thực sự cấp thiết, còn nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết; cần cân nhắc, thận trọng để đảm bảo tính hợp lý, khả thi, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Một số đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để ban hành luật theo trình tự rút gọn. Đánh giá tác động, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn; đề nghị không sửa đổi một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều 10/01, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025./.

Nông Vui - Văn Lạ

Xem thêm