Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) tham gia ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) tham gia ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Tham gia ý kiến đối với dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) đề nghị xem xét cân nhắc một số hành vi bạo lực gia đình tại Điều 4 gồm: Hành vi có khả năng thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính mà không đóng góp và hành vi phát tán hình ảnh của thành viên gia đình khi chưa được sự nhất trí của người đó. Cũng theo ý kiến đại biểu Thủy, giữa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Trẻ em có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, trong dự thảo luật có nhiều khái niệm, nhiều quy định mới liên quan đến trẻ em, do đó cần rà soát cụ thể để đảm bảo sự phù hợp, xác đáng giữa các quy định của 2 luật này. Mặt khác, trẻ em là đối tượng đặc biệt, do đó, các biện pháp bảo vệ trẻ em được nêu ra trong luật cần được quy định theo hướng nhanh hơn và sớm hơn so với các quy định về bảo vệ các thành viên khác trong gia đình. Đồng thời cần nghiên cứu xem xét sửa đổi các quy định trong luật này để tạo cơ sở cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề gia đình và trẻ em là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) cũng đề nghị: Bổ sung vào Điều 2 hành vi đe dọa vào các hành vi bạo lực gia đình; bổ sung thêm thành phần là Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia giám sát việc thực hiện cấm tiếp xúc tại Điều 35 của dự thảo. Đại biểu Huế cũng đề nghị xem xét lại quy định tại Điều 49 về đào tạo, bồi dưỡng người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình và quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn và việc phân công người giúp đỡ, động viên những người có hành vi bạo lực gia đình tại khoản 8, Điều 56 của dự thảo.

Đối với dự án Luật Dân chủ ở cơ sở, đại biểu Nguyễn Thị Huế, (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu về sự phù hợp của quy định tỷ lệ 10% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình đồng thuận với sáng kiến đề xuất của cử tri tại thôn, tổ dân phố mới được đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quyết định (tại khoản 3 của Điều 14 dự thảo luật). Đồng thời đề nghị xem xét lại quy định về chủ thể có thẩm quyền bàn và quyết định những vấn đề tại cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 15 và quy định về việc tổ chức thi hành văn bản của cộng đồng dân cư tại Điều 21 của dự thảo luật.

Theo chương trình, hai dự án luật sẽ tiếp tục được các đại biểu thảo luận tại hội trường vào ngày 14/6 tới./.

Lục Thúy

Xem thêm