Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Sáng nay (02/11), tại Tổ số 03, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Bắc Kạn, Hà Giang, Gia Lai, Ninh Thuận thảo luận về dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Đại biểu Nguyễn Thị Huế tham gia ý kiến đối với dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).
Đại biểu Nguyễn Thị Huế tham gia ý kiến đối với dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Đối với dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi), các ý kiến nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật theo Tờ trình của Chính phủ và đề nghị làm rõ hơn về một số từ ngữ được sử dụng trong dự thảo luật (như hàng hóa khuyết tật, người tiêu dùng dễ bị tổn thương…); làm rõ hơn quy định về các quyền ưu tiên của người tiêu dùng dễ bị tổn thương trong quá trình mua bán hàng hóa, về cơ chế bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng…

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) đề nghị Ban soạn thảo xem xét kỹ hơn các điều khoản quy định về thông tin của người tiêu dùng, về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng và đề nghị bổ sung đối tượng người nghèo vào nhóm đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

Đại biểu Hà Sỹ Huân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) đề nghị quy định rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của Bộ Công thương trong quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng; nghiên cứu quy định ngay trong luật về trách nhiệm của UBND các cấp đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), các ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình với sự cần thiết ban hành Luật, trong đó nhấn mạnh đến việc sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế số, chuyển đổi số.

Về dự án Luật này, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân cho ý kiến đối với các quy định về thông điện dữ liệu có giá trị như văn bản, về giá trị pháp lý của thông điệp; giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử…

Đại biểu Hoàng Văn Hữu (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) đề nghị Ban soạn thảo đánh giá kỹ hơn về phạm vi điều chỉnh của Luật; rà soát những quy định có sự trùng lặp với các luật liên quan; đánh giá, rà soát sự tương thích của dự thảo luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bên cạnh đó, đại biểu cũng tham gia góp ý vào nhiều quy định cụ thể.

Đại biểu Nguyễn Thị Huế (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) đề nghị bổ sung khung pháp lý để điều chỉnh chữ ký số, bản scan, bản chữ ký hình ảnh; sửa đổi bổ sung về thời gian, địa điểm gửi, nhận thông điệp dữ liệu; xây dựng quy định liên quan đến tài sản ảo; về công chứng hợp đồng điện tử…

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Giá (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giá (sửa đổi); thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi). Cuối phiên họp buổi chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

 Lục Thúy

Xem thêm