Khai mạc Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ năm

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trong bốn ngày diễn ra phiên họp, Ủy ban TVQuốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như: Ðánh giá kết quả kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII; thảo luận, thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2013 của các cơ quan của Quốc hội và Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban TVQuốc hội.  Ủy ban TVQuốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo (lần  thứ hai) sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; cho ý kiến (lần đầu) về dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HÐND bầu hoặc phê chuẩn. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban TVQuốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Ðất đai (sửa đổi), dự án Luật Hòa giải cơ sở và thảo luận về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Cho ý kiến về phân bổ hai chương trình mục tiêu quốc gia: Biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQuốc hội) khoá XIII khai mạc Phiên họp thứ 13, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cùng dự, có các Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, trong bốn ngày diễn ra phiên họp, Ủy ban TVQuốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như: Ðánh giá kết quả kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII; thảo luận, thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2013 của các cơ quan của Quốc hội và Chương trình công tác năm 2013 của Ủy ban TVQuốc hội.  Ủy ban TVQuốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo (lần  thứ hai) sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; cho ý kiến (lần đầu) về dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HÐND bầu hoặc phê chuẩn. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban TVQuốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Ðất đai (sửa đổi), dự án Luật Hòa giải cơ sở và thảo luận về dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối. Cho ý kiến về phân bổ hai chương trình mục tiêu quốc gia: Biến đổi khí hậu và khắc phục ô nhiễm môi trường và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

 Sau phiên khai mạc, Ủy ban TVQuốc hội tiến hành đánh giá kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Hầu hết các ý kiến phát biểu thống nhất với báo cáo đánh giá của Văn phòng Quốc hội và cho rằng, mặc dù kỳ họp thứ tư được tiến hành trong thời gian ngắn hơn so với các kỳ họp cuối năm trước đây, nhưng Quốc hội đã tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của cử tri và đồng bào cả nước. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HÐND bầu hoặc phê chuẩn, góp phần nâng cao quyền làm chủ của nhân dân. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bảo đảm các trình tự, thủ tục, nguyên tắc tiến hành sửa đổi Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đánh giá cao việc tăng thời lượng truyền hình và phát thanh trực tiếp (13/26 ngày làm việc) so với các kỳ họp trước, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, mở rộng dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, giúp cử tri trực tiếp theo dõi diễn biến của nghị trường, đánh giá tốt và sát hơn hoạt động các đại biểu Quốc hội và các cơ quan nhà nước. 

 Cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII, các đại biểu đề nghị, cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức làm việc để tăng số lượng và nâng cao chất lượng các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định.

 Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua chín dự án luật, một dự thảo nghị quyết; cho ý kiến tám dự án luật và dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thảo luận về các báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác.

 Cũng tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HÐND bầu hoặc phê chuẩn.

 Cũng trong ngày làm việc hôm qua, Ủy ban TVQuốc hội đã xem xét, thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2013 của các cơ quan của Quốc hội.

Theo Nhân dân

Xem thêm