Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 31/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào tuần làm việc thứ ba. Quốc hội dành một ngày để nghe báo cáo tóm tắt kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát và thảo luận tại hội trường chuyên đề giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021, thời kỳ trước và sau có liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Qua một ngày làm việc tích cực, khẩn trương đã có 46 đại biểu phát biểu ý kiến và một ý kiến tranh luận. Đại diện cho Chính phủ có 2 bộ trưởng, trưởng ngành phát biểu.

Nhìn chung, nội dung thảo luận bao quát toàn diện, các ý kiến phong phú, sâu sắc. Các vị đại biểu Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của Đoàn giám sát, đồng thời cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, góp phần nâng cao chất lượng giám sát tối cao của Quốc hội.

Các ý kiến đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành nội dung Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tích cực, song hành cùng với kết quả to lớn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực, tài lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập. Việc chấp hành pháp luật còn chưa nghiêm, trong một số trường hợp thất thoát, lãng phí còn lớn, nghiêm trọng… Các ý kiến đã phân tích kỹ lưỡng những tồn tại, hạn chế và chỉ ra nhiều nguyên nhân, trách nhiệm của các tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện nội dung dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội xem xét thông qua vào chiều ngày 15/11 tới./.

Lục Thúy

Xem thêm